Těžba a úprava nerostných surovin, zejména břidlice a žuly, je základním segmentem dlouhodobé strategie společnosti PREMIOT těžební, a.s. patřící do investiční skupiny Premiot Group, a.s.. V této souvislosti byly v roce 2020 realizovány akvizice dvou břidlicových dolů a v roce 2021 dvou žulových lomů.

K hlavním cílům PREMIOT těžební, a.s. (dříve Premiot Mining & Resources, a.s.) patří obnova těžby a úpravy břidlice za účelem ušlechtilé výroby, obnova řemesla a bývalé slávy břidlicových dolů na severní Moravě.

Strategie rovněž počítá s pořízením dalších báňských akvizic. Surovinový deficit v České republice a Evropské unii se stále prohlubuje.

Osvědčené tuzemské i dovozové žuly zpracováváme na výrobky se všemi certifikáty dle ČSN EN. Provádíme výrobu a montáže žulových výrobků pro privátní zákazníky, firmy, i obce v České a Slovenské republice i v zahraničí.PREMIOT těžební, a.s. je členem investiční skupiny PREMIOT Group, a.s.